KAMAL GRAPHIC

Advertising Group

تبلیغات محیطی

طراحی تبلیغات محیطی در تبریز

امروزه با وجود تبلیغات اینترنتی، تبلیغات محیطی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است و یکی از موثرترین راه‌های تبلیغات بشمار می‌آید. انواع بیلبوردها، استندها، بنرهای تبلیغاتی، استیکرهای شیشه مغازه‌ها و روی خودروها و وسایل حمل بار و پخش کالاها، تابلوهای سردرب مغازه‌ها و… همه و همه جزئی از این عرصه وسیع تبلیغاتی به حساب می‌آید. با وجود هزاران تابلو و تراکت درهم و برهم در معابر و جاده‌ها و خیابان‌ها، طرحی که بتواند مخاطب را بخود جلب کند، خود نیازمند دانش و تخصصی بالاست. موسسه کمال گرافیک تبریز توانایی این را دارد با طراحان برجسته خود همراهی کند و اجرا نماید. به تعدادی از نمونه‌کارهای این موسسه توجه فرمایید.

طراحی تبلیغات محیطی در تبریز

امروزه با وجود تبلیغات اینترنتی، تبلیغات محیطی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است و یکی از موثرترین راه‌های تبلیغات بشمار می‌آید. انواع بیلبوردها، استندها، بنرهای تبلیغاتی، استیکرهای شیشه مغازه‌ها و روی خودروها و وسایل حمل بار و پخش کالاها، تابلوهای سردرب مغازه‌ها و... همه و همه جزئی از این عرصه وسیع تبلیغاتی به حساب می‌آید. با وجود هزاران تابلو و تراکت درهم و برهم در معابر و جاده‌ها و خیابان‌ها، طرحی که بتواند مخاطب را بخود جلب کند، خود نیازمند دانش و تخصصی بالاست. موسسه کمال گرافیک تبریز توانایی این را دارد با طراحان برجسته خود همراهی کند و اجرا نماید. به تعدادی از نمونه‌کارهای این موسسه توجه فرمایید.

خواندن کمتر مشاهده