KAMAL GRAPHIC

Advertising Group

اوراق اداری سربرگ و پاکت

طراحی اوراق اداری  سربرگ و پاکت در تبریز

اوراق اداری شامل سربرگ وپاکت در تبریز ، پاکت ملخی، A5 و A4، فاکتور فروش، یادداشت، برگ‌های ورود و خروج، برگ‌های دریافت و پرداخت، کاغذ کادو، کارت‌های شناسایی و غیره می‌باشد.

اهمیت سربرگ و اوراق اداری

سربرگ و اوراق اداری اولین چیزی است که در برخورد با سازمان‌ها و اشخاص از برند دیده می‌شود. هرچه شکیل‌تر و مناسب‌تر باشد، مطمئناً جلوه بیشتری از مجموعه شما ارائه خواهد داد.

طراحی اوراق اداری و هویت بصری

طراحی اوراق اداری قسمتی از پروژه‌های برند سازی و طراحی هویت بصری محسوب می‌شود. برای اطلاعات بیشتر، این صفحات را مطالعه بفرمایید.

رعایت اصول و قواعد چاپ

رعایت اصول و قواعد چاپ در طراحی سربرگ، کیفیت بهتری را بعد از چاپ به شما خواهد داد.

انواع اوراق اداری

  • سربرگ
  • پاکت نامه در اندازه‌های مختلف
  • فاکتور فروش (کاربندار، رنگی، تک رنگ)
  • برگ‌های ورود و خروج
  • برگ‌های دریافت و پرداخت
  • کاغذهای کادو
  • کارت‌های شناسایی
  • کارت‌های تخفیف
 
 
   چاپ سربرگ در تبریز   چاپ پاکت در تبریز    چاپ فاکتور فروش در تبریز    چاپ برگه های دریافت و پرداخت   چاپ کارت شناسایی در تبریز